"U okviru Preduzetničkog inkubatora Prijedor, iznajmljuju se poslovni prostori namijenjeni za sve vrste proizvodnih djelatnosti. Cijena zakupa prostora po 1 m2 je 2,50 KM+PDV. Ugovor o zakupu se potpisuje na 1 godinu a isti se potpisuje sa Gradom Prijedorom koji je i vlasnik prostora. Takođe, na raspolaganju korisniku prostora je sva potrebna infrastrukutura (voda, struja, putna komunikacija, telefon i fax, čuvarska služba). Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +38752241600 kontakt osoba Boris Srdić"

NEKA VAŠ BISNIS RASTE SA NAMA