KONTAKT

PREDUZETNIČKI INKUBATOR PRIJEDOR

Prijedor, Republika Srpska, 79000 BiH

Palančište bb, 79101 Prijedor

(Telefon 052 323 183 , 052 241 600)

office@piprijedor.com

boris.srdic@preda.rs.ba

radni-logo-inkubator2