PREDUZETNIČKI INKUBATOR PRIJEDOR

logo-preda-grad

Poslovni subjekti (preduzetničke radnje ili privredna društva) su izloženi najvećem riziku upravo u početnom periodu njihovog rada. Praksa je pokazala da veliki broj poslovnih subjekata propada u prve tri godine njihovog postojanja. U cilju povećanja šansi za očuvanje, rast i razvoj poslovnih subjekata - početnika, Agencija PREDA-PD je u saradnji sa Gradom Prijedorom  razvila poseban oblik preduzetničke infrastrukture - Preduzetnički Inkubator.

Preduzetnički inkubator Prijedor raspolaže sa preko 1300 m2 poslovnog prostora namjenjenog za iznajmljivanje preduzetnicima-početnicima pod najpovoljnijim uslovima na tržištu. Pored iznajmljivanja, Preduzetnički inkubator svojim korisnicima nudi i čitav set ostalih usluga.