DSCI8807

O INKUBACIONOM CENTRU

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.      

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

 • Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
 • Zapošljavanje novih radnika,
 • Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora
DSCI8820

KORISNICI

Osnovni cilj davanja na korištenje prostora poslovnog inkubatora je pomoć početnicima u prvim godinama njihovog poslovanja te stvaranje uslova za razvoj kreativne industrije i njenu integraciju u lokalne, regionalne i globalne lance vrijednosti. Kreativna industrija obuhvata izradu softvera, programiranje, oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, film & video, digitalne medije te projektovanje.

PROSTOR I USLUGE

Radno vrijeme BIC-a je 07.30-17.00h od ponedeljka do petka. Korištenje prostora i usluga BIC-a je moguće i izvan radnog vremena uz prethodno pismeno obavještenje i saglasnost Agencije „PREDA-PD“. Upotreba danima vikenda je moguća u radnom vremenu 07.30-17.00h. Upotreba prostora van radnog vremena je moguća uz prethodno pismeno obavještavanje menadžmenta BIC-a.

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju:

 • kancelarijski prostor koji je opremljen neophodnom sa osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priključci) i namještajem,
 • sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja,
 • sala za edukacije,
 • prostor za kopiranje,
 • kafeterija,
 • sanitarni čvor

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmljivanje osnovno opremljenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:

 • zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
 • raspoložive opreme,
 • savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“.

Dodatno, Biznis inkubacioni centar će pružati i uslugu registracije poslovnog subjekta na adresi Biznis inkubacionog centra uz ograničenu upotrebu zajedničkih prostorija.

CIJENA ZAKUPA PROSTORA

Kategorija

Veličina prostora

I god

II god

III god

IV god

V god

Kategorija I

18,23

49,22

57,42

65,62

73,83

82,03

Kategorija II

18,23

65,628

82,035

98,442

114,849

131,256

Kategorija I

13

30,456

35,532

40,608

45,684

50,76

Kategorija II

13

40,608

50,76

60,912

71,064

81,216

Kategorija III

18,23

164,07

Kategorija III

11,28

101,52

Cijene zakupa su iskazane u KM. U cijenu zakupa, uračunati su svi režijski troškovi (struja, voda, internet).

Kategorija I- Privredna društva ili fizička lica čija je djelatnost u osnivanju a koji će poslovati u sektoru kreativne industrije                

Kategorija II- Privredna društva ili fizička lica koja već posluju u sektoru kreativne industrije

Kategorija III- Ostali subjekti, neformalne grupe ili pojedinci, angažovani na projektima ili aktivnostima od interesa za razvoj grada Prijedora

futer

Veb sajt je kreiran u okviru projekta “Razvojem preduzetničke infrastrukture do boljeg poslovnog okruženja”. Projekat ima za cilj poboljšanje poslovnog okruženja na području grada Prijedor osnivanjem Biznis inkubacionog centra. Implementator projekta je Grad Prijedor, a planirano trajanje projekta je 8 mjeseci. Podržan je bespovratnim sredstvima Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2016/2017. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 133.216,20 KM, od kojih je 33.579,00 KM obezbijedio Grad Prijedor dok ostalo predstavljaju bespovratna sredstva obezbijeđena od strane Evropske Unije putem UNDP BiH i Vlade Republike Srpske putem Ministarstva finansija.